Pomiary iniklinometryczne – gdzie się je stosuje i kto je wykonuje?

Pomiary iniklinometryczne stosowane są na przykład podczas wykonywania badań inklinometrycznych, które mają na celu stwierdzenie anomalii poziomych, a także określenie ich głębokości, wielkości oraz interwału czasu, w jakim zachodzą zmiany. Pomiary iniklinometryczne umożliwiają sprawdzenie odkształceń konstrukcji, a także przemieszczeń gruntu w miejscach, które pomiary geodezyjne nie są w stanie tego ocenić. Takimi „niewidzialnymi” dla zwykłych pomiarów geodezyjnych miejscami są na przykład miejsca nieodkopane stanowiące konstrukcję oporową lub miejsca, które będą odsłaniane dopiero na kolejnych etapach budowy, gdy konstrukcja zostanie wprowadzona w grunt.

Do czego służą pomiary iniklinometryczne?

Pomiary iniklinometryczne w sposób bardzo precyzyjny pokazują odkształcenia struktury, stopień odkształceń, a także sposób pracy, jakiemu poddaje się konstrukcja ulegająca odkształceniom. Dzięki takim informacjom możliwe jest określenie stabilności oraz trwałości konstrukcji podziemnych, przewidywanie ich stabilności a co za tym idzie zapobieganie jej utraty. Najlepiej, jeżeli pomiary iniklinometryczne prowadzone są razem z pomiarami geodezyjnymi, ponieważ jedne są doskonałym uzupełnieniem drugich i tylko w zestawieniu możliwe jest uzyskanie pełnego spektrum niezbędnych informacji.

Jak prowadzi się pomiary iniklinometryczne?

Pomiary iniklinometryczne mogą być prowadzone i usytuowane na różnych stanowiskach. Mogą to być konstrukcje oporowe osadzone lub prowadzone w gruncie, rury iniklinometryczne, lub zamknięte do grodzisk stalowych i kształtowników profile. Każde z tych stanowisk wymaganie nieco innego przygotowania do wykonania pomiarów. Kiedy pomiary mają być wykonywane w gruncie, ważne, aby zaczyn cementowy wypełniający przestrzeń wewnętrzną otworu wiertniczego miał odpowiednią wytrzymałość w stosunku do gruntu, który go otacza. Jest to ważne, ponieważ zapewnia, że pal nie będzie zbyt sztywny, lub za mało sztywny, co utrudniałoby ocenę odkształceń. Ważne również, aby zaczyn cementowy nie wpłynął do środka rury inklinometrycznej, ponieważ utrudniłoby to, przejazd sondy, a co za tym idzie wykonanie pomiarów. Po wypełnieniu otworu wiertniczego zaczynem cementowym pod żadnym pozorem nie można obracać rury inklinometrycznej. Wszystkie te parametry są niezwykle ważne, ponieważ to właśnie od nich zależy dokładność i wiarygodność pomiarów inklinometrycznych.

One Response

  1. Płyty elewacyjne 7 czerwca, 2021

Add Comment